Pitanja i problemi


Topic Replies Activity
Pridruživanje učenika grupi 19 April 13, 2020
Greška u tekstu zadatka 2 April 11, 2020
Ne dozvoljava mi da uradim zadatak 2 April 11, 2020
Problem sa prikazivanjem 2 April 11, 2020
Instalacija? 2 April 8, 2020
Problem sa prikazivanjem, 'To vam je nešto u kodu' 3 April 7, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 6, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 3, 2020
Квиз у учионици за 5 разред 2 April 3, 2020
'To vam je nešto u kodu' 7 April 2, 2020
Problem sa zadatkom 2 March 31, 2020
Ваучер 3 March 30, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 30, 2020
'To vam je nešto u kodu' 5 March 28, 2020
Problem sa zadatkom 2 March 27, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 27, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 26, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 26, 2020
Statistika učenika se ne prikazuje 2 March 25, 2020
'To vam je nešto u kodu' 5 March 25, 2020
'To vam je nešto u kodu' 4 March 25, 2020
Problem sa prikazivanjem 3 March 24, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 23, 2020
Problem sa zadatkom 1 March 23, 2020
'To vam je nešto u kodu' 7 March 22, 2020
Neispravni linkovi 1 March 21, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 16, 2020
'To vam je nešto u kodu' 7 March 15, 2020
Problem oko zadatka Moj Broj sa okružnog takmičenja 3 March 13, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 12, 2020