Koji je maksimalan broj poena?

Koji je maksimalan broj poena na jednom zadatku?

Svaki zadatak nosi 100 poena, samo dok radiš ispiše se samo broj tačnih primera koji su već zadati na zadatku. Kasnije oni testiraju sa više primera, koliko ne znam, samo znam da na kraju svaki zadatak donosi 100 poena.

koliko ne znam

Zavisi od zadatka, nekad je deset primera po deset poena, nekad 20 x 5, … Ovi primeri se ne vide tokom takmicenja, a oni za koje se odmah zna rezultat (dati u tekstu zadatka, da bi se proverilo da program radi ok na sistemu za testiranje) se ne boduju.