Testovi u pripremnim zadacima

Pitanje ili opis problema

Mogu li se nekako videti testovi koji su korišćeni za bodovanje pripremnih zadataka za takmičenja, kako bismo mogli da vidimo gde je greška?