Zadatak kamata, for petlja c#

Zadatak kamata, for petlja c#
[Poslao sam zadatak na proveru ali mi izlazi stalno RTE error, ne znam kako da popravim, ja kad pokrenem meni radi]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Program
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double procenat, ukupnaSuma;
int brojGodina;

    ukupnaSuma = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    if (ukupnaSuma < 0 || ukupnaSuma > 10000)
    {
      System.Environment.Exit(0);
    }

    procenat = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    if (procenat < 0 || procenat > 5)
    {
      System.Environment.Exit(0);
    }
    brojGodina = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    if (brojGodina < 1 || brojGodina > 100)
    {
      System.Environment.Exit(0);
    }
   
    for(int i= 0; i < brojGodina; i++)
    {
      ukupnaSuma = ukupnaSuma + ukupnaSuma * (procenat / 100);
      string ukupnaSumaZaokruzena = string.Format("{0:0.00}", ukupnaSuma);
      Console.Write(ukupnaSumaZaokruzena + " ");
    }
  }

}

}

Zdravo,

Imam dva saveta za tebe:

 1. Obrati pažnju kako je formatiran ulaz u zadatku, a kakav ulaz definiše tvoj kod
 2. Obrati pažnju na to kako se ispisuje izlaz, a kako zadatak traži da bude ispisan (“U i-tom redu ispisati sumu novca posle i godina.”)

Ako ti bude bila potrebna dalja pomoć, piši nam opet :slight_smile:

Pozdrav,

David