Problem sa zadatkom

Kod određenog broja pitanja u zbirci kratkih pitanja, prilikom provere tačnosti odgovora pojavljuje se komentar: “Тачно :х Одговор није тачан”, bez obzira na to da li je odgovor tačan ili nije.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja

1 Like

Zdravo,

Hvala ti što si nam skrenuo pažnju na ovo, ispravljamo u najkraćem mogućem roku.

Pozdrav,

David

Da probam da pomognem: to se odnosi na pitanja 5_IKT_L02_7, 5_IKT_L03_1, 5_IKT_L03_3, 5_IKT_L03_6, 5_IKT_L03_7, 5_IKT_L04_1, 5_IKT_L04_5. To smo za sada uočili…

1 Like

Trebalo bi da je sada sve to ispravljeno.

Hvala ti što si nam ovako detaljno skrenuo pažnju na ovo i pomogao da ispravimo greške.

Pozdrav,

David