Petlja


O kategoriji "Petlja" (2)
Predstavljanje članova (7)
Koja su značenja statusa koja vraća automatski sistem ocenjivanja? (7)
BubbleBee 2.0 - funkcionalnosti, problemi, komentari ( 2 3 ) (42)
Algora chat (7)
Python instalacija Windows (1)
Kontaktirajte administratora (1)
Česta pitanja (1)
Uputstvo za takmičenja (1)
Kako se šalje zadatak na automatsko ocenjivanje? (7)
Koje verzije kompajlera se koriste i sa kojim opcijama se vrši kompajliranje? (7)
Razumevanje Petlja nalog (3)
Lokalizacija Algore - priključi se (2)