Petlja


O kategoriji "Petlja" (1)
Koja su značenja statusa koja vraća automatski sistem ocenjivanja? (7)
BubbleBee 2.0 - funkcionalnosti, problemi, komentari ( 2 3 ) (42)
Predstavljanje članova (7)
Algora chat (7)
Python instalacija Windows (1)
Kontaktirajte administratora (1)
Česta pitanja (1)
Uputstvo za takmičenja (1)
Kako se šalje zadatak na automatsko ocenjivanje? (7)
Koje verzije kompajlera se koriste i sa kojim opcijama se vrši kompajliranje? (7)
Razumevanje Petlja nalog (3)
Lokalizacija Algore - priključi se (2)