Petlja


O kategoriji "Petlja" (2)
Kako se šalje zadatak na automatsko ocenjivanje? (7)
Algora chat (7)
Česta pitanja (1)
Koja su značenja statusa koja vraća automatski sistem ocenjivanja? (7)
Predstavljanje članova (7)
BubbleBee 2.0 - funkcionalnosti, problemi, komentari ( 2 3 ) (42)
Python instalacija Windows (1)
Kontaktirajte administratora (1)
Uputstvo za takmičenja (1)
Koje verzije kompajlera se koriste i sa kojim opcijama se vrši kompajliranje? (7)
Razumevanje Petlja nalog (3)
Lokalizacija Algore - priključi se (2)