O kategoriji "Petlja"


#1

Ovde se možete upoznati sa različitim elementima Petlja portala. Saznajte koje sve funkcionalnosti Petlja nudi, koja im je svrha i kako najbolje da ih iskoristite za svoje potrebe.


#2

U folderu " Zbirka algoritamskih zadataka – osnovni nivo" 1.Aritmetika 1.Formule 1.geometrijske formule postoji zadatak koj se zove " Nivo bazena".

U tom zadatku, vase resenje je:
#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { double n, a, b, c; cin >> n >> a >> b >> c; double povrsina_u_m2 = a * b; double visina_pre_u_m = c; double zapremina_pre_u_m3 = a * b * c; double zapremina_kise_u_l = povrsina_u_m2 * n; double zapremina_kise_u_m3 = zapremina_kise_u_l / 1000.0; // u jednom m3 ima 1000 litara double zapremina_posle_u_m3 = zapremina_pre_u_m3 + zapremina_kise_u_m3; double visina_posle_u_m = zapremina_posle_u_m3 / povrsina_u_m2; double razlika_visna_u_m = visina_posle_u_m - visina_pre_u_m; double razlika_visna_u_cm = razlika_visna_u_m * 100.0; // u jednom m ima 100 cm cout << fixed << showpoint << setprecision(2) << razlika_visna_u_cm << endl; return 0; }

Moja primedba ovde je sto je meni prosao zadatak, a moje resenje glasi:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
double a,b,c,d;
cin >> a >> b >> c >> d;
cout << a/10;
}

Petlja previse komplikuje resenja u pocetnim zadacima i zato dosta ljudi vise koriste druge sajtove za ucenje.
Petlja je dobar sajt, ali je zbunjujuc za pocetnike. Molim vas da resite taj problem.