Python instalacija Windows


#1

Ako ne znate kako da instalirate Python, koju verziju programa da odaberete i kako da počnete da koristite program, ovaj video vam može pomoći https://www.youtube.com/watch?v=r6aCBGIFJ24