Pitanja i problemi


2016 zadaci s okruznog (2)
Competitive Programming (1)
Samo jedno malo pitanje (4)
R3D3ć (3)
Zbirka-datumi (2)
Spisak podglava sa leve strane-Zbirka-osnovni nivo (1)
Time/memory limit je 0? (2)
Zadatak 'Njutnov koren' (1)
Problem oko test primera za zadatka Digitalni Brojac (1)
Problem u zadatku 'Sredine', jedan WA (2)
Problem u zadatku Novcani Sistem - Rekurzije (13)
Pitanje oko zadatka Najduzi rastuci podniz - DP (2)
Problem u zadatku 'Brojevi od a do b' (4)
Problem u zadatku 'Orijentacija trougla' (1)
Problem u zadataku 'Vrsta trougla na osnovu stranica' (2)
Pomoc za zadatak Ugao izmedju kazaljki (2)
Da li Neko ima problema sa TLE na poslednjem primeru? (2)
Problemi sa test primerima i ocenjivačem (Zbirka) (3)
https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/intervali (2)
Kako da vidim rešenje zadatka u zbirci? (5)
Javac (13)
Pripreme za takmicenje (7)
Testing pending (4)
Testiranje za Letnju skolu na RAF-u (4)
Dev C++ i C++14 kompajler (3)
Тестирање претходних задатака (5)
Grafovi (2)
Zadatak sa proslih takmicenja (2)
Zadaci SIO 2017 (2)
Pangram okruzno (4)