C# Proteklo vreme

U zadatku Proteklo Vreme, dobijam gresku RTE. Zamolio bih za pomoc gde je greska?

using System;

namespace Vezba
{
class Program
{
static void Main(string args)
{

    int HH1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int MM1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int SS1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int vreme1 = (HH1 * 3600) + (MM1 * 60) + SS1;
    
    int HH2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int MM2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int SS2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int vreme2 = (HH2 * 3600) + (MM2 * 60) + SS2;
    int proteklo_vreme = vreme2 - vreme1;

    int proteklo_vreme_sati = proteklo_vreme / 3600;
    int proteklo_vreme_minuti = (proteklo_vreme - (proteklo_vreme_sati * 3600)) / 60;
    int proteklo_vreme_sekunde = proteklo_vreme - (proteklo_vreme_sati * 3600) - (proteklo_vreme_minuti * 60);

    Console.WriteLine(proteklo_vreme_sati + ":" + proteklo_vreme_minuti + ":" + proteklo_vreme_sekunde);
  }
}

}

Zdravo,

Obrati pažnju na ulaz u zadatku. Vreme se unosi u jednom redu, a onda treba adekvatno da se podeli.

Ostatak zadatka bih rekao da radi kako valja :slight_smile:

Sada dobijam WA gresku…cak sam probao i da ubacim if da ne ide u minus.

using System;

namespace Vezba
{
class Program
{
static void Main(string args)
{
string input = Console.ReadLine().Split(‘:’, ’ ');
int hA = Convert.ToInt32(input[0]) * 3600;
int mA = Convert.ToInt32(input[1]) * 60;
int sA = Convert.ToInt32(input[2]);
int hB = Convert.ToInt32(input[3]) * 3600;
int mB = Convert.ToInt32(input[4]) * 60;
int sB = Convert.ToInt32(input[5]);

    int ukupnoA = hA + mA + sA;
    int ukupnoB = hB + mB + sB;

    if (ukupnoB > ukupnoA)
    {
      int final = ukupnoB - ukupnoA;

      int sat = final / 3600;
      int min = (final - sat * 3600) / 60;
      int sec = final - (sat * 3600) - (min * 60);
      Console.WriteLine(sat + ":" + min + ":" + sec);
    }
    else
    {
      int final = ukupnoA - ukupnoB;

      int sat = final / 3600;
      int min = (final - sat * 3600) / 60;
      int sec = final - (sat * 3600) - (min * 60);
      Console.WriteLine(sat + ":" + min + ":" + sec);
    }
    

  }
}