Obaveštenja

Pitanje ili opis problema

Od kada sam pohađao onaj kurs za nastavnike u osnovnoj školi, stoji mi obaveštenje neko. Bukvalno od početka kursa. Pregledao sve obaveštenja, rešio seminar, dobio sertifikat ali i dalje imam to neko jedno obaveštenje. Možete li mi reći o čemu se radi, i da li to možete obrisati jer ja kada uđem u obaveštenja, stoji sve pregledano i da nema ničega a ipak gore desno u profilu stoji crvnim 1.
Hvala

(Petlja)

Zdravo,

Trebalo bi da smo ovo sad ispravili i da nemate obaveštenja koja nisu više validna. U pitanju nam je bio poznat bag koji bi sada trebalo da je uklonjen.