Pitanja i problemi


Topic Replies Activity
Nastavnički nalog 2 April 25, 2020
Profesorski nalog 2 April 24, 2020
Problem sa prikazivanjem 2 April 20, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 20, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 19, 2020
BubbleBee - Zbirka algoritamskih zadataka za šesti razred 23 April 19, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 18, 2020
Problem sa grader-om 2 April 17, 2020
Problem sa prikazivanjem 2 April 16, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 16, 2020
Resenja zadataka 5 April 15, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 14, 2020
Odgovori testa ne rade 2 April 14, 2020
Greska u opisu zadatka? 1 April 14, 2020
IOS Pg 9 April 14, 2020
Pridruživanje učenika grupi 19 April 13, 2020
Greška u tekstu zadatka 2 April 11, 2020
Ne dozvoljava mi da uradim zadatak 2 April 11, 2020
Problem sa prikazivanjem 2 April 11, 2020
Instalacija? 2 April 8, 2020
Problem sa prikazivanjem, 'To vam je nešto u kodu' 3 April 7, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 6, 2020
Problem sa zadatkom 2 April 3, 2020
Квиз у учионици за 5 разред 2 April 3, 2020
'To vam je nešto u kodu' 7 April 2, 2020
Problem sa zadatkom 2 March 31, 2020
Ваучер 3 March 30, 2020
'To vam je nešto u kodu' 2 March 30, 2020
'To vam je nešto u kodu' 5 March 28, 2020
Problem sa zadatkom 2 March 27, 2020