Pitanja i problemi


Topic Replies Activity
O kategoriji "Pitanja" 11 February 4, 2020
Registracija mentora 2 February 21, 2020
Okruzno 2018/2019 3 February 19, 2020
Problem sa odobravanjem učenika za takmičenje 4 February 18, 2020
Pitanje 1 February 18, 2020
Problem sa zadatkom, Problem sa grader-om 2 February 14, 2020
Rezultati takmicenja na areni 4 February 13, 2020
Sio 2013 2 February 11, 2020
Da li je iko rijesio ovaj zadatak - Sef? 6 February 10, 2020
Ruter - RTE 8 February 8, 2020
Upoznavanje sa takmičarskim okruženjem - osnovne škole 4 February 7, 2020
Zadaci od prosle godine 2 February 7, 2020
Zadatak Suma Reda 3 February 1, 2020
Rank svakog elementa 3 January 27, 2020
2.runda osnovna škola 3 January 25, 2020
'To vam je nešto u kodu' 3 January 25, 2020
Program u python - u 10 January 23, 2020
'To vam je nešto u kodu' 8 January 22, 2020
Нешто не тако важно 5 January 20, 2020
Problem sa prikazivanjem 2 January 15, 2020
Bug u sistemu 2 January 13, 2020
Segment datog zbira u nizu prirodnih brojeva 2 January 13, 2020
Ne kontam 9 January 13, 2020
Dark Mode? 6 January 12, 2020
Problem sa zadatkom 6 January 11, 2020
Bektreking 3 January 11, 2020
Nejasan test primer 2 January 11, 2020
Najkraća podniska koja sadrži sve date karaktere 2 January 10, 2020
'To vam je nešto u kodu' 1 January 10, 2020
Sve permutacije 3 January 10, 2020