Errata Zadaci

У 4. примеру у задатку Икс-окс излаз треба да буде 8.

Dragi Savo,

Mislim da ste u pravu. Proveriću sa autorima Zbirke i videti da se to ispravi.

Srdačan pozdrav

Знам да није суштински важно, али каже се здесна, а не сдесна. Највероватије је доследно прављена та грешка, али ја овде реферишем на задатак Цифре сдесна.

Поздрав,
Сава

Dragi Savo,

U pravu ste. Nadam se da ćemo uskoro uspeti da angažujemo lektora da nam pročešlja ceo sajt :smiley: Ovo ćemo ispraviti prvom prilikom.

Srdačan pozdrav

У задатку Домине, у датим примерима излаза (уз формулацију задатка) цифре су спојене, а у testcase-овима између цифара је размак, па се због тога за тачно решење добија WA.

2 Likes

У формулацији задатка Курс погрешно је дефинисан куповни курс валуте 1 према валути 2.

Пише
„Куповни курс валуте 1 према валути 2 представља износ валуте 1 који се може купити јединицом валуте 2…”

Треба да пише
„Куповни курс валуте 1 према валути 2 представља износ валуте 2 за који се може купити јединица валуте 1…”

Да је тако види се из треће реченице формулације и из датих тест примера.

У задатку Јучерашњи датум погрешан формат излаза у првом тест примеру.

Ово пишем чисто да би збирка била у савршеном стању.

Poštovani Savo,

Hvala vam mnogo na sugestijama. Ne brinite ništa, ovo nam sve pomaže da popravimo stvari. Uskoro će Zbirka biti objavljena sa revidiranim određenim mestima i nadam se da će sve vaše dosadašnje sugestije ući u ovu reviziju.

Srdačan pozdrav

У задатку Најбољи такмичари у првоj реченици пише старним, а треба стартним.

У задатку Најближи просеку постоји двосмисленост у формулацији излаза, при чему је тешко уочити ту двосмисленост и што је најгоре тешко је уочити тачан смисао.

Пише
„У једној линији стандардног излаза приказати један од унетих реалних бројева, на две децимале, најближи њиховој аритметичкој средини.”

Тумачење1: Одреди који од бројева са улаза је најближи просеку, а затим га испиши са 2 децимале.

Тумачење2: Одреди број са улаза који је након заокруживања на две децимале најближи просеку, а затим га испиши са 2 децимале.

Постоји један (последњи, скривени) тест пример који одбацује тумачење 1, а сви тест примери пролазе са тумачењем 2, па претпостављам да је аутор задатка на уму имао тумачење 2.

Мени је требало доста времена да уочим што ми не пролази код, случајно ми је на памет пало тумачење 2 и само 11% решавалаца је успело да реши овај проблем (који је лак кад се разуме шта се тражи).

1 Like

Dragi Savo,

Preneo sam autorima Zbirke sve sugestije i neke su već uključili u verziju koja treba da se objavi, a ostale će verovatno uskoro biti uključene. Hvala vam MNOGO na pomoći. Pošto vidim da prolazite kroz Zbirku, slobodno nastavite da šaljete sve što pirmetite

Srdačan pozdrav

1 Like

У задатку Претицање у Излазу Примера 2 треба да стоји 47.58, а не 47.57 (ради се о заокруживању 47.575 на две децимале).
Знам да је пипаво због реалних бројева, али за овај конкретан пример C-ов double има трећу децималу 5.

У задатку Прозор и кутија у формулацији задатка пише:

„Петар и Лука треба да изнесу кутију облика квадра датих димензија a, b, c, кроз прозор облика правоугаоника димензија p×q тако да су одговарајуће ивице кутије буду паралелне ивицама прозора. Написати програм којим се проверава да ли је то могуће.”

Траба избацити или су или буду.

1 Like

У задатку Број и збир цифара броја, формулација није у складу са описом улаза и примером 2 (0 није природан број, барем у нашој школској литератури).

Дакле, у формулацији треба ставити ‘ненегативног целог броја’ уместо ‘природног броја’.

Највероватније иста ситуација је и са осталим задацима у лекцији Позициони запис броја.

1 Like

У задацима

у опису улаза недостаје информација која би објаснила докле се чита са улаза.

Иако је јасно да треба читати до краја улаза, мислим да то треба експлицитно написати као што је написано у задатку Парно непарни.

У задатку K децимала у бинарном запису пролази одсецање децимала, а у опису излаза пише да се тражи заокруживање.

Претпостављам да је аутор и мислио на одсецање, па ако је тако, било би добро да се то и напише у задатку слично како је написано у његовом претходнику Децимале броја 1/n - Jер неко може да се исцима и напише код за заокруживање који је доста тежи од овога и да на крају доживи WA, а онда полуди.

Додуше, дати пример говори да се ради о одсецању :slight_smile:
Како год, блага некоректност постоји…

1 Like

У задатку Бројеви од a до b не пише шта треба исписати на излаз у случају да је a\gt b.
Ако се не напише ништа, тестер пријављује RTE, а ако се напише белина тест пролази.
Мислим да треба то прецизирати у опису излаза.

Слично и у задацима:

Дакле, уопштена ситуација гласи: Ако за дати улаз не постоје објекти који задовољавају услов за испис на излазу, онда треба договорити неки карактер који у том случају треба исписати (јер је очигледно да тестер захтева од програма да пише по излазу чак и када нема шта да се пише).

1 Like

У задатку Најближи датом целом броју у опису улаза мислим да би требало да стоји реалан број x уместо цео број x јер у датом примеру стоји реални литерал.

Додуше, како у имену задатка стоји да се ради о целом броју можда само у примеру у првој линији треба избрисати децималну тачку. Ипак, очекивано је да стварна дужина учионице у метрима буде реалан број :slight_smile:

1 Like

У задацима

у опису улаза би требало дати границе за дужину речи као што је то написано у задатку Цикличне подречи.

У задатку Ромб од звездица у опису улаза реч колона се користи некоректно јер пре свега ромб нема врсте и колоне, а ако причамо о врстама и колонама цртежа, онда колона има 2n-1.

Мислим да је за опис броја n боље рећи да се страница ромба састоји од n звездица, или просто рећи да се цртеж састоји од n редова.