Errata Zadaci

У формулацији задатка Ћилим од звездица пише „Напиши програм који који исцртава …”.

У формулацији задатка V од звездица пише „Слово се простгире у n редова и n колона.”

Треба обрисати слово г из простгире и треба оба појављивања n заменити са 2n.