Zadatak: Vrsta trougla na osnovu uglova

Nisam siguran u čemu je problem sa kodom…

def u_m(s, m):

return s * 60 + m

a = int(input())

am = int(input())

b = int(input())

bm = int(input())

c = int(input())

cm = int(input())

ugao_a = u_m(a, am)

ugao_b = u_m(b, bm)

ugao_c = u_m(c, cm)

if ugao_a + ugao_b + ugao_c != u_m(180, 0):

print("ne")

elif ugao_a > u_m(90, 0) or ugao_b > u_m(90, 0) or ugao_c > u_m(90, 0):

print("tupougli")

elif ugao_a == u_m(90, 0) or ugao_b == u_m(90, 0) or ugao_c == u_m(90, 0):

print("pravougli")

else:

print("ostrougli")

Petlja

Zdravo,

Jedna situacija koju ovaj kod ne predviđa je situacija gde zbir uglova jeste 180 stepeni, ali je jedan od njih jednak 0 stepeni, što u toj situaciji ne čini trougao i ako je zbir jeste 180 stepeni.

Ostavljam na tebi da probaš da rešiš sada ovako zadatak (menjaš samo jednu liniju if petlje). Ako se i dalje ne snađeš, piši mi opet pa ti šaljem i rešenje :slight_smile:

Pozdrav,
David

Ispravio sam kod i sada radi.
Hvala!

1 Like