Zadatak Taksi rešesnje?

Imam rešenje za zadatak Taksi, ali kompajler prikazuje grešku za 6/10 primera. Bio bih zahvalan kad bi mi neko mogao objasniti šta sam propustio. Hvala unapred na odgovoru! :smile:

Moj kod/rešenje:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

double c1, c2, c3;
cin >> c1 >> c2 >> c3;

int i[3] = {3, 2, 1};

double a = c1/i[0];
double b = a+(c2-c1)/i[1];
double c = b + (c3-c2)/i[2];

cout << a << endl << b << endl << c << endl;


 return 0;
}

Твој код не исписује решење заокружено на две децимале. Један начин да то урадиш је помоћу наредбе printf:

printf("%.2f\n", a);
printf("%.2f\n", b);
printf("%.2f\n", c);

, а можеш и помоћу setprecision из библиотеке iomanip:

cout << fixed << setprecision(2) << a << endl;
cout << fixed << setprecision(2) << b << endl;
cout << fixed << setprecision(2) << c << endl;
2 Likes

Hvala na odgovoru. Nedugo nakon postavljanja ovog pitanja sam i ja ovo uočio, te sam se osećao jako glupavim. Koristio sam drugu metodu i sve je radilo kako treba. Pozdrav! :smile:

2 Likes