Zadatak PREBROJ

Da li je neko uspeo ovaj zadatak da uradi bez TLE i kako?

Uf, to onaj zadatak gde treba da se odredi broj najbliži 100? Imao sam bod (:

Zadatak je isti bio prošle godine na drzavnom…
Čak ni tamo ne vidim “direktno” rešenje… zanima me uopšte da li neko ima rešenje da podeli.

https://dms.rs/wp-content/uploads/2020/08/DrzavnoTakmicenje2020Bilten.pdf (6 strana)

Obrisao autor?

nije htelo da mi uvuce redove a tako kod izgleda jako cudno

1 Like

Da. Ali u suštini se vidi.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define ll long long
#define MAXN 10000
#define fi first
#define se second
#define mod 1000000007LL
#define endl "\n"

ll n, m, k, q, l, r, x, z;
string s,t;
ll res=0,tmp=0;
ll a[MAXN],b[MAXN],c[MAXN],dp[MAXN],cnt[MAXN]={0};
bool prekini=false;
bool visited[MAXN]={false};
vector<int> adj[MAXN];
pair<ll,ll> p[MAXN];


void ReadArray(ll* arr,int d){
  for(int i=0;i<d;i++){
    cin>>arr[i];
  }
}

void OutArray(ll* arr,int d){
  for(int i=0;i<d;i++){
    cout<<arr[i]<<" ";
  }
  cout<<endl;
}

bool kvadrat(ll n){
  if(n==0){
    return false;
  }
  ll koren=sqrt(n);
  return (koren*koren==n);
}

void solve(){
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++){
    double broj;
    cin>>broj;
    for(int y=1;y<=sqrt(broj);y++){
      if(kvadrat(broj-y*y)){
        res++;
        break;
      }
    }
  }
  cout<<res;
}

int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  //freopen(".in","r",stdin);
  //freopen(".out","w",stdout);
  int t;
  //cin>>t;
  t=1;
  while(t--){
    solve();
  }
  return 0;
}
1 Like

Evo ga sad je sve uvuceno pa je valjda lakse da se vidi.

1 Like

Lepo! Hvala i meni je lepo da vidim kako su drugi to uradili, još samo da ga prekucam u python :smile:

2 Likes

Takodje, mislim da postoji teorema da ako postoji prost broj p medju prostim faktorima nekog broja m i p=3(mod4) to znaci da broj ne moze da se prikaze kao zbir dva potpuna kvadrata. U ovo nisam siguran ali bi trebalo da vazi.

Ako imas neki problem javi.

1 Like

Да, то је једна од Фермаових теорема у теорији бројева.

2 Likes