Zadatak osmeh

O kom takmičenju se radi?

U pitanju jedrugi je krug kvalifikacija za osnovne škole .

Poruka:

Da li je neko rešio zadatak sa drugog kruga kvalifikacija koji nosi naziv Osmeh.
Isti se ne nalazi rešen u Rešenjima posle kvalifikacija?

https://arena.petlja.org/sr-Latn-RS/competition/kvalifikacije-2019-20-druga-runda#tab_129884

Evo koda koji nosi 100 poena:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
string s;
getline(cin,s);
bool ok=0;
int cnt=0;
int n=s.length();
int i;
for(i=0;i<n;i++)
{
if(s[i]==’)’) cnt++;
else
{
if(ok==1 && cnt>0)
{
cout<<“OSM”;
for(int j=0;j<cnt;j++)
cout<<“E”;
cout<<“H”<<endl;
}
cnt=0;
ok=0;
}
if(s[i]==’:’)
ok=1;
}
if(ok==1 && cnt>0)
{
cout<<“OSM”;
for(int j=0;j<cnt;j++)
cout<<“E”;
cout<<“H”<<endl;
}
}

Hvala , ali treba mi rešenje u Python-u.

Evo rešenja u Python-u. Testirano, daje svih 100 poena.
image