Zadaci sa okruznog takmicenja

O kom takmičenju se radi?


Okruzno 2020 srednja skola

Poruka:

Na Petlji nema postavke zadataka sa okružnog takmičenja 2020 za srednje škole.