Vidljivi poeni

Ko hoce vidljive poene na 3. kvalifikacijama.

  • Da
  • Ne

0 voters

1 Like

Ko hoće da u ne tako dalekoj budućnosti bude osposobljen da sam napiše program, napiše testove za njega, pokrene testove, pažljivo proveri i implementira zahtevane funkcionalnosti?

  • Da
  • Ne

0 voters

5 Likes