Treba mi pomoc oko ovog zadatka za c#

Tri atleticara su se takmi ˇ cila u skoku u dalj. Svaki od njih je skakao tri puta, ˇ
a kao konacan rezultat svakom takmi ˇ caru se ra ˇ cuna najbolji skok. Napisati ˇ
C# program koji za svakog od ova tri atleticara u ˇ citava ime i dužinu sva tri ˇ
skoka, a onda odreduje i štampa ime pobednika, kao i dužinu pobedni ¯ ckog ˇ
skoka