Topla voda

Pitanje ili opis problema

Topla voda, zadatak C sa kvalifikacija II

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://arena.petlja.org/sr-Latn-rs/Competitions/Competition/171#tab_128915

Postovani, da li bi neko imao vremena i volje da pogleda moj kod jer stvarno ne znam gde je glich

  #include<iostream>
  #include<vector>

  using namespace std;

  vector<int> pipes[300001];
  int previous[300001];
  bool flag[300004];

  int trace_back(int a)
  {
     int c=0;
     while(!flag[a])
     {
            flag[a]=true;
            a=previous[a];
            c++;
     }
     return c;
  }

  int main()
  {
    ios::sync_with_stdio(false);
    int n, m, x, y;
    cin>>n;
    for(int i=0; i<n-1; i++)
    {
        cin>>x>>y;
        pipes[x].push_back(y);
        pipes[y].push_back(x);
        previous[i]=0;
        flag[i]=false;
    }
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        for(vector<int>::iterator s=pipes[i].begin(); s!=pipes[i].end(); s++)
        {
                 if(!previous[*s])
                 {
                         previous[*s]=i;
                 }
        }
    }
    flag[1]=true;
    previous[1]=0;
    cin>>m;
    for(int i=1; i<=m; i++)
    {
        cin>>x;
        cout<<trace_back(x)<<"\n";
    }
    
    return 0;
  }

ubaceni su vector i iostream nego se ne prikazuje iz nekog razloga

for(int i=1; i<=n; i++)
{
    for(vector<int>::iterator s=pipes[i].begin(); s!=pipes[i].end(); s++)
    {
             if(!previous[*s])
             {
                     previous[*s]=i;
             }
    }
}

Ovde ti je bug, ne mozes ovako da odredis ko je roditelj cvora

Hvala, a da li se iz inputa zna ko je parent, trenutno je arena under constuction pa ne vidim zadatak?
Tj. da li tipa 4 3 znaci da je 4 sigurno roditelj 3? Ako ne moze pojasnjenje za obradu porodicnog stabla

Ne znaci, onaj cvor koji vidis na putu od 1 ranije je parent onim cvorovima koje vidis za 1 korak kasnije.

primer 2.
4
1 4
4 3
2 4 … a 4 je parent 2

%20primer

Mozes da pogledas ovu stranicu za objasnjenje kako da nadjes parent svakom cvoru:

Hvala, samo imam sad nedoumicu. Znam sta je BFS nije to problem, ali ne vidim koliko se on razlikuje od moje metode (znam kako bfs ide, a sigurni smo da ako je 2 npr. ispred 3 sigurno je 2 parent od 3jke, ne vezano da li smo stigli do njega jos ili ne), s toga ne razumem kako da poboljsam resenje

Ovo ti radi kod?

1 Like

Au, kakav previd, hvala puno