Како да коригујем код да прође последња 2 тест примера?

Pitanje ili opis problema

Првих 9 примера пролазе за OK док у 10. и 11. јавља WA.
Ако неко може да каже како да изменим код да пролази за све примере, био бих му захвалан.

Мој код:

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
int main(){
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
int s=0,n;
cin>>n;
int a,suma=(n*(n+1))/2;
for(int i=0; i<n; i++){
    cin>>a;
    s+=a;
}
cout<<suma-s;
    return 0;  
}

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/biblioteka/r/zbirka-napredni-nivo/nedostajuci_broj

Koristi long long jer je n do 1e9 i tada suma izlazi iz int-a.

1 Like