Конференција

Pitanje ili opis problema

Ja sam siguran da sam lepo razumeo i uradio zadtak konferencija sa dva pokazivaca ali iz nekog cudnog razloga drugi i treci test primer mi stalno padaju. Moze pomoc?
Evo mog koda:

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int m, n;
int a[50050];
int conf[100];

bool check(){
  for(int i=1; i<=m; i++)
    if(conf[i]==0)
      return false;

  return true;
}

int main(){
  cin>>m>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
    cin>>a[i];

  int right=1, left=0;
  conf[a[0]]++;
  int mini=n;
  while(right<=n){
    if(check()){
      mini= min(mini, right-left);
      conf[a[left]]--;
      left++;
    }
    else{
      if(right<n)
        conf[a[right]]++;
      right++;
    }
  }

  cout<<mini<<"\n";

  return 0;
}

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/konferencija

Mislim da je greska do test primera

1 Like

Zbirka napredni-nivo je sredjena, provericemo problem sa test primerima.

1 Like

I meni se cini, pogotovu sto prva dva test primera javljaju problem

Tvoj kod daje WA na 2. i 3. primeru.

Pa pretpostavljam da je ovaj prvi isti kao sto su dali primer

Nije jer se taj primer ne koristi u ocenjivanju.

Ne postoji problem sa test primerima, mozda je problem bio u tekstu zadatka pa je izmenjen.

1 Like

Da, sad je reseno, hvala!