'To vam je nešto u kodu'

https://petlja.org/biblioteka/r/Zbirka3/najkraci_put_izmedju_dva_grada
Da li je moguće proveriti adekvatnost datog vremenskog ograničenja u zadatku, jer čak i kopiranje datog koda iz analize zadatka ne prolazi na vreme (TLE) za test primere 8 i 11.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja