'To vam je nešto u kodu'

U delu konverzacije sa učenicima, oni ne mogu da pošalju dokument, niti mogu da napišu poruku. Prošle godine je radilo sjajno. Čak i dodavanjem domaćeg zadatka,takođe je onemogućeno slanje

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja

Draga Ivana,

Hvala vam na sugestiji. Da li učenici imaju problem u okviru kabineta koji ste npravili za njih?

Srdačan pozdrav