'To vam je nešto u kodu'

Problem sa zadatkom primerA-7
Opis problema: Poštovani,
U čemu je problem sa ovim rešenjem?
f=open(“Iliad.txt”,“r”)

brojacs=0
n=0
for red in f:
for x in red:
if x.isalpha():
brojacs+=1
n=n+brojacs

f.close()

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/kurs/478/20/1647

Zdravo,

Mislim da je problem u tome što postoje dva brojača bez razloga. Postoji brojac slova i postoji ovo n.
Pomoću spoljašnje petlje se pozicioniraš u redove, što je dobro i pomoću unutrašnje petlje ideš redom kroz karatere i to je dobro. Problem je u tome što kada izbrojiš alfanumerički karakter, ti povećaš brojac slova za jedan, što je dobro, ali onda povećaš i ovo n za brojač slova. Tako će n doći do neke sumanuto velike vrednosti zato što će svaki put da se poveća za brojač slova. Ako je brojač slova stigao do 500 n će da se poveća za 500. Onda će se brojač slova povećati za 1 i biće 501, a n će da se poveća za 501. Možeš da dodaš funkciju print ovako i da pratiš kako se povećava koji od ovih brojača

f=open('Iliad.txt','r')

brojacs=0
n=0
for red in f:
  for x in red:
   if x.isalpha():
    brojacs+=1
    print(brojacs)
    n=n+brojacs
    print(n)

f.close()

(Pazi samo kada pokrećeš ovaj kod, dugo će se izvršavati zato što treba da isprinta baš dugačak spisak pa ga zaustavi u izvršavanju ako hoćeš (ctrl+c)) U principu, ne treba ti ovo n ovde ako želiš da izbrojiš alfanumeričke karaktere. Dovoljno je da imaš brojacs i da ga kasnije odštampaš. Ako otvoriš taj tekstualni fajl o kome se priča u zadatku pomoću nekog programa koji ima funkciju za brojanje karaktera, videćeš da je broj ono što dobiješ pomoću brojacas, a ne pomoću ovog n.

Nadam se da sam pomogao.

Postovani,
Korigovao sam brojac, ali i dalje imam odstupanje od vaseg resenja.
Definisao sam n zbog provere, kod Vas je u resenju postavljeno n

7 posts were split to a new topic: Problem sa pristupom kvalifikcijama

Poštovani Siniša,

Vidim gde je problem. Isporbao sam upravo da pokrenem na svom računaru i dobio sam očekivanu vrednost.

Mislim da problem nastaje što sam fajl koji se nalazi u kursu nije isti kao fajl koji bi trebalo tu da se nalazi. Kod dobro prebroji slova, ali je problem u fajlu. Hvala vam što ste nam skrenuli pažnju na ovo, ispravićemo ga.

P. S.

Izvinite što tek sad odgovaram, kao što ste i sami mogli da vidite tokom vikenda mi je takmičenje okupiralo vreme.