'To vam je nešto u kodu'

Molim vas da uklonite ovaj kurs: https://petlja.org/kurs/2881
pošto je dupliran, a ovom nemam pristup kontrolnoj tabli kao nastavnik, iako sam ga ja kreirao.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/kurs/2881

Poštovani Marko,

Hajde da probamo da rešimo to što ne možete da pristupite kursu kao nastavik u kontrolnoj tabli, a kad to ispravimo sami ćete moći da izbrišete kurs.

Šta se dešava kada odete na link https://petlja.org/cpanel/Courses i tu kliknete na kurs koji ste napravili?