'To vam je nešto u kodu'

Kada se logujem sa nastavničkim nalogom, lekcije za VIII razred iz Jupytera nisu mi dostupne na kontrolnoj tabli. Postoji li rešenje ?

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/cpanel/Statistics#1/5597/101405/-1

Poštovani Zorane,

U ovom trenutku, na kontrolnoj tabli ne možete da pratite progres učenika u ovom materijalu zato što je sam materijal napravljen tako da su skoro svi zadaci koje učenici treba da urade smešteni u pojedinačne radne sveske koje, u ovom trenutku, ne možemo autoamtski da proveravamo.

Ako ste učenicima preporučili da koriste azure notebooks servis, možete pratiti njihov rad tako što će oni podeliti sa svog naloga svesku sa vama (videćete tačno šta su radili i koliko), ili tako što će vam poslati same sveske (ako rade u lokalu).