'To vam je nešto u kodu'

Uradio sam zadatke na drugim kvalifikacijama iz programiranja za srednju školu,na konačnim rezultatima nema mog imena.Lav Andric,Osma Beogradska gimnazija

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/cpanel