Testiranje takmicarskog okruzenja

U padajucem meniju za jezike nema C++ .

Hvala, dodato je sada.