Testiranje koda tokom izrade zadataka

O kom takmičenju se radi?

Okružno i državno takmičenje

Poruka:

Na okružnim i državnim takmičenjima takmičari mogu sami da istestiraju svoje programe na pravim testnim primerima već tokom samog takmičenja. Kako je to tehnički rešeno s obzirom, da je pristum internetu tokom izrade zadataka onemogućen, pa time i pristup do petlja portala. Na portalu je to jednostavno rešeno kopiranjem source koda na sajt. Zanima me, kako je to rešeno na tim takmičenjima? Da li je poziva nešto preko komandne linije ili tako slično ili se kopiraju source fajlovi na neku lokaciju pa se onda report kreira automatski?

1 Like

Koliko se sećam prošlog državnog, dozvoljen je pristup isključivo domenu “drzavno.petlja.org” gde se nalazi samo takmičenje, kao sa kvalifikacija, sa uključenim feedback-om itd.