Test primeri na takmičenjima

Dobar dan,
Kako da dodam test primere koji će se testirati na takmičenju?

Zdravo,

U ovom uputstvu https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Help/Nastavnik.pdf se u poglavlju Mala takmičenja nalazi objašnjenje kako se dodaju primeri.