Tekst nije ceo

U zadatku PREBROJ sa okruznog 2016 postoji neka greska
Zadatak

1 Like