Sve permutacije

Pitanje ili opis problema

[koristite ovaj template za postavljanje tema u kategoriji Pitanja i problemi]
Sve test primere mi grader oceni kao WA. Čini mi se, da je kod dobar.

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
int n;
cin >> n;

vector<int> s;
for(int i = 1; i <= n; i++)
  s.push_back(i);

do {
  for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
    if(i > 0) cout << " ";
    cout << s[i];
  }
  cout << endl;
} while(next_permutation(s.begin(), s.end()));

return 0;

}

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni/sve_permutacije

nije. ako zamenim space sa “,” dobijem
3
1,2,3
1,3,2
2,1,3
2,3,1
3,1,2
3,2,1

1 Like