Šta je sa trećom nagradom u B kategoriji

Nema treće nagrade u B kategoriji

Malo je čudna situacija, ali po pravilniku:

  • granica za drugu nagradu je najmanja (“da bude više drugih nagrada”) takva da barem 15% takmičara dobije prvu ili drugu nagradu, i
  • granica za treću nagradu je najveća (“da bude manje nagrada ukupno”) takva da barem 30% takmičara dobije bilo koju nagradu.

Pošto je velik broj takmičara izjednačen, ispostavlja se da se granice za drugu i treću nagradu po ovim pravilima poklapaju (jer je granica za drugu “zaokružena na dole”), pa svi ti takmičari dobijaju drugu nagradu i treće nema.

Zar nije moguće promeniti pravilnik u tom slučaju i pomeriti granicu na 1/3 takmičara?

Ne retroaktivno – promenjen pravilnik bi važio tek od sledećeg ciklusa ili eventualno od SIO (a i morao bi to da odobri Izvršni odbor DMS, opet po istom tom pravilniku).