Skakaceva tura

Da li mogu da se vide test primeri za ovaj zadatak?
Prvi i treći test primer mi budu naizmenično WA i OK.
Kad formatiram izlaz po zahtevu zadatka, onda mi je 1. WA a 3. OK.
A kad ne formatiram, onda je 1. OK a 3. WA.
Volela bih da mogu da vidim test primere.

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/biblioteka/r/Zbirka2/skakaceva_tura