Sio 2020 OS konacni rezultati

Da li ce biti objavljeni konacni rezultati sio-a 2020. sa podelom nagrada? Pozdrav!