RTE greška na "Podela intervala na jednake delove"

Pokušao sam da testiram sve test primere na zadatku
https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/Zbirka/podela_intervala_na_jednake_delove
samostalno i dobijao sam tačan izlaz ali kada sam poslao kod na proveru dobijao sam RTE.
Moj kod:

#include
#include
#include
using namespace std;
int main()
{
int n,i=1;
double a,b,ost;
cin>>n>>a>>b;
ost=(abs(a)+abs(b))/(n-1);
while(i<=n){
cout<<fixed<<setprecision(5)<<a<<endl;
a+=ost;
i++;
}

return 0;
}

Može li neko da mi objasni što nastaje ova greška, jer mi se prvi put pojavila tako da je samo na sajtu ali se sam program pokreće, da li je to do automatskog testiranja zadatka i da li može da utiče na moj rezultat na takmičenju?

Hi! To find out what I can do, say @discobot display help.

Probaj ovako: fixed<<showpoint<<setprecision(5)

Za abs ti treba ja mislim double,ali nisam siguran,a ostalo je ok…trebaju ti i <math.h>

1 Like

nope, sa dodatim showpointom ne kompajluje uopste, a math.h i cmath je ista biblioteka, ali cmath je iskljucivo za c++, a math.h je za c i c++

moja greska, sada mi je radilo, typo, ali i sa showpointom rte se idalje pojavljuje na sajtu

Probao sam ubaciti njihovo zvanicno resenje, ali dobijam RTE.
Ovo resenje meni prolazi i algoritam je u O(1) vremenu:

#include <iostream>
int main() {
    std::cout << ":)";
    return 0;
}

ok

Cudo su ovi kompijuteri!

2 Likes

Ali to stvarno radi…i meni,kakav bag XD XD XD