Rezultati sa opštinskog takmičenja

O kom takmičenju se radi?

Opštinsko takmičenje

Poruka:

Da li šaljemo i kome rezultate sa opštinskog takmičenja održanog u sobotu 22.02.2020. kao i zadatke učenika?

Poštovana Ivana,

Rezultate je potrebno poslati okružnoj komisiji.

Srdačan pozdrav

Poštovani…i…Ivan…bez a…

Poštovani Ivane,

Izvinjavam se što sam pogrešio.

Srdačan pozdrav

Poštovani Lazare,

Da li je okružna komisija škola domaćin okružnog takmičenja? Malo mi je nejasno kome treba da dostavim rezultate.