Rešiti zadatak za pyhton

Napraviti aplikaciju sa 3 taba koja radi sledece:
Tab 1 aplikacije sluzi za unos podataka u csv datoteku muzika.csv. Izbor žanra pri unosu realizovati pomoću Listova ( metal, pop, rok, narodna, klasika)
Tab2 aplikacije sluzi za prikaz podataka iz datoteke i to tako što se pesme sortiraju po zanrovima.
Treeview prikaz je organizovan hijerarhiski tako da se krajnje levo prikazuju zanrovi a ekspanzijom tog cvora dobijaju se sve pesme tog žanra i ostali podaci.
Tab3 sadrzi progres bar koji pokazuje broj unosa u datoteku %10.
Muzika.csv: |autor| pesma| zanr |trajanje|