Rešenja

U zbirci zadataka, osnovni nivo većina zadataka ima rešenje
ali ima puno zadataka kod kojih je rešenje dato samo za C++ i C#, a ne i u pythonu
da podsetim u osnovnoj školi se izučava samo python
zašto nema rešenja u pythonu?

@Lazar_Bojicic jel možeš molim te više detalja da podeliš ovde o planovima?

Naravno, šta te interesuje konkretno?

Lazara sam pitao da podeli više detalja sa naše strane. No, evo ja ću da odgovorim na inicijalno pitanje. Za regularnu nastavu u osnovnoj školi smo izdvojili deo Zbirke osnovni nivo sa rešenjima u Python-u https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/ZbirkaVIRazred Dok je Zbirka osnovni nivo sa rešenjima u Python-u u pripremi, isprva smo napravili samo sa rešenjima u C++ i C# koji se najviše koriste na takmičenjima, no sa rastom popularnosti Python-a na takmičenjima u osnovnoj školi odgovaramo i na tu potrebu uskoro.

hvala, to bi zaista bilo od velike pomoći.