Rand() funkcija na takmicenju i Leksikografski najmanji niz

O kom takmičenju se radi?

…Okruzno

Poruka:

…Pre svega me zanima sta znaci leksikografski najmanji niz. Hteo bih reci da sad pregledam cikcak zadatak koji ‘nisam’ uspeo da resim na samom takmicenju, medjutim uradio sam ga bez problema kod kuce. Na takmicenju, pokusao sam da koristim rand()%2 funkciju u for(n) loopu. Vracala bi ili n jedinica ili n nula. Pre toga sam stavio srand(time(0)), normalno.

Лексикографски најмањи низ је низ који користи најмање могуће вредности, на пример као што је било на такмичењу: “2 4 1 3 5” - то је лексикографски најмањи низ док је, на пример, могуће и написати “2 5 1 3 6” - то би исто било правилно али није лексикографски најмањи низ и за то се добијало 60% могућих поена.

А у вези задатка, не знам на који мислиш. Можда се такмичиш у А категорији па зато.

1 Like

U napomeni za zadatak piše tačno kada se kaže da je jedan niz leksikografski manji od drugog. Leksikografski najmanji niz iz nekog skupa nizova je onaj koji je leksikografski manji od svih drugih nizova iz tog skupa.