Rad sa nitima

Kreirati klasu koja će se koristiti za instanciranje objekata oblika kocke. Definisati jednu metodu za izračunavanje zapremine kocke i drugu metodu za izračunavanje ukupne dužine svih stranica kocke.

Ove metode postaviti u niti, nitima prvo izvršavati drugu metodu, pa nakon uspešno završene niti druge metode izvršiti prvu. Tokom ovog procesa, glavna nit mora biti stopirana.

Kreirati dva objekta nad kojima će biti pozvana svaka od kreiranih metoda.

import threading
class Kocka(threading.Thread):
def init(self,zapremina,duzina):
threading.Thread.init(self)
self.zapremina = zapremina
self.duzina = duzina

def calculate_zap(num):
    print("Zapremina: {}".format(num * num * num))

def calculate_str(num):
    print("Duzina sranica: {}".format(num + num + num + num))

if __name__ == '__main__':

kocka = Kocka(10)

k1 = threading.Thread(target = Kocka.calculate_str,args=(kocka,))
k2 = threading.Thread(target = calculate_zap, args=(15,))

k1.start()
k2.start()

k1.join()
k2.join()
if name == ‘main’:
main()

print(“Zavrseno!”)

Nesto u mom kodu nije dobro

1 Like

Pozdrav, da li mozes da mi posaljes ceo uredjen kod. Posto meni ima greske u codu. Hvala