Prvi veći i poslednji manji: Kada da prestane unos podataka?

U zadatku “Prvi veći i poslednji manji” trebamo da nakon unosa položaja gornjih i donjih ivica unesemo polozaj gornjih i donjih ivica vidljivog dela stranice. Ne razumem kada treba da zaustavim unos podataka jer u zadatku jedino sto pise je da se do kraja ulaza nalaze parovi prirodnih brojeva koji predstavljaju položaj gornje i donje granice vidljivog dela stranice.

Link zadatka: ###https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/prvi_veci_poslednji_manji### (### sam stavio jer mi zbog nekog razloga ispise “Sorry you cannot post a link to that host.”)