Prolaz na okružno

Kada će biti poznata granica za prolaz na okružno takmičenje?

Poštovana Slađana,

Prolaz na Okružno se reguliše na nivou okruga u kome se učenici takmiče. Polgedajte sa svojom okružnom komisijom kolika je granica u vašem okrugu.