Program problem c++

Pozdrav,
imam malih problema sa kodom naime zelim da kocke, koje su obelezene brojem i bojom(plava,crvena,zelena) rasporedjm u opadajuci niz
Na primer imam 5 kocaka
prva ima-broj 1, boja Z
druga ima-broj 22, boja P
treca-ima broj 3, brja Z
cetvrta-ima broj 100 , boja C
peta-ima broj 14 , boja P

Trebalo i da mi program izbaci 100C 22P 14P 3Z 1Z

MEDJUTIM MENI IZBACUJE 100C 22P 0P 0Z 0Z

NERAZUMEM ZASTO
EVO PROGRAMA(c++):
#include
using namespace std;
int main()
{
char c; //P-plava Z-zelenz C-crvena

int n,y=0,p,d;
cin>>n;
int broj_legokocke[n];
char boja_legokocke[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
	cin>>broj_legokocke[i];
	getchar();
	boja_legokocke[y]=getchar();
y++;
getchar();
}

for(int x=0;x<n;x++)
{
	for(int w=x+1;w<n;w++)
	{
		if(broj_legokocke[x]<broj_legokocke[w])
		{
			broj_legokocke[x]=p;
			broj_legokocke[x]=broj_legokocke[w];
			broj_legokocke[w]=p;
			
			d=boja_legokocke[w];
			boja_legokocke[w]=boja_legokocke[x];
			boja_legokocke[x]=d;
		}
	}
}

for(int i=0;i<n;i++)
{
	cout<<broj_legokocke[i];
	putchar(boja_legokocke[i]);
	cout<<"   ";
}

}

Ovde pretpostavljam da treba da zamenis clanove niza na pozicijama x i w, ali u prvom redu su ti strane dodele zamenjene i umesto da sacuvas broj_legokocke[x] u pomocnu promenljivu p, “prepises” ga sa sadrzajem p. Nacin na koji menjas mesta za niz boja_legokocke je ispravan, tako da treba samo da uradis isto to za prvi niz (tj. da ovaj red ispravis u p = broj...).

1 Like

aha dada vidim sad hvala ti mnogo