Problemi sa test primerima i ocenjivačem (Zbirka)

Pitanje ili opis problema

Četvrti postupak rešavanja, preko metode “pertla” je drugačije objašnjen u poređenju sa drugim stranicama. Gde se navodi da su poslednje dve koordinate zapravo prve dve.
ax ay
bx by
cx cy
. . .
ax ay
Dok je to na petlji prikazanao:

Takođe se objašnjenje ne podudara sa postupkom u kodu.
Da li je to greška ili by zaista treba da stoji na tim mestima?
Hvala unapred! (I hvala što ste dodali opciju da prikažemo rezultat i sačuvamo test primere)

Link ka zadatku:

https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/povrsina_trougla_datih_temena

Takođe bih naveo da petljino rešenje u zadatku “Orijentacija trougla”:
https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/orijentacija_trougla
izbacuje WA. Pokušao sam da isprobam moje rešenje, ali i tad izbacuje WA. Pri tome rešenja oba koda odgovaraju test primerima.

Slični problemi važe za sledeću listu zadataka u zbirci:
https://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/03-Iteracija/01-serije/01-pravilne_serije