Problem u zadatku 'Varijacije trojki'

Zdravo!

Pitanje ili opis problema

U prvom test primeru (i sa svojim kodom i sa onim datim u resenju) javlja RTE. Pokusala sam da otvorim out. file prvog test primera, javlja gresku i ne uspe da otvori.

Isprobavanjem ispada da treba jos jedan novi red na kraju ispisa (kod prvog test primera ni nema ispis osim tog novog reda).

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/BubbleBee/r/problemi/Zbirka/varijacije_trojki

Zdravo,

Hvala ti na sugestijama za sve ove zadatke. Krenućemo polako da rešavamo bagove.

1 Like